Event Organizer

การจ้าง ออร์แกไนเซอร์ มืออาชีพ

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าผู้ประกอบการในการทำธุรกิจหรือการจัดงาน อีเว้นท์ ใดๆในแต่ละครั้งนิยมจ้าง organizer เพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดงานทั้งสิ้นซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบของการจัดงานที่จะช่วยทำให้งานของเราโดดเด่นและเป็นที่จดจำเราย่อมไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอีกทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรายังไม่มีพร้อม เท่ากับ organizer มืออาชีพอีกด้วยจึงไม่แปลกใจว่าทำไม อาชีพนี้จึงเป็นอีกอาชีพที่ได้รับความนิยมและทำเงินในยุคนี้แต่เราจะรู้ได้อย่างไร ว่า organizer ผู้จะมาเอาดูแลอีเว้นของเรา มีความเป็นมืออาชีพจริงหรือไม่ มีสิ่งที่เราควรจะตรวจสอบก่อนว่าจ้างดังนี้ ตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของบริษัท organizer  การตรวจสอบแหล่งข้อมูลหรือแหล่งที่มาของ organizer ที่เราต้องว่าจ้างหรือต้องการใช้บริการ มีเรื่องที่เราต้องดูหลักสำคัญคือมีเว็บไซต์เป็นทางการของตัวเองหรือไม่ช่องทางในการติดต่อมีครบให้เราติดต่อได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็น  Social Media Facebook Instagram Twitter โทรศัพท์มือถือช่องทางไลน์สิ่งต่างๆเหล่านี้หากว่ามีครบก็ถือว่าเป็น organizer ที่เราสามารถไว้วางใจได้ระดับหนึ่งเพราะอย่างน้อยก็มีหลักแหล่งให้เราสามารถติดตามตัวได้ง่ายที่สำคัญระยะเวลาการทำงานของออแกไนเซอร์เริ่มงานมาแล้วเมื่อไหร่กี่ปีผ่านงานมาแล้วเท่าไหร่อะไรบ้าง เพื่อเป็นการยืนยันถึงการจัดงานและรูปแบบที่เราจะได้เห็นในงานของเรา  บริษัทออแกไนเซอร์ รับผิดชอบงาน ส่วนไหนบ้างในประสบการณ์ที่ใช้เป็น Reference  แน่นอนว่าออแกไนเซอร์ที่มีการอ้างอิงหรือใช้  Reference  ในการจัดงานแต่ละครั้งมาแปะไว้บนหน้าจอ Facebook หรือ Instagram ของตัวเอง  บางครั้ง ไม่ได้รับผิดชอบดูแลงานนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดเพียงแต่อาจจะเข้าไปช่วยดูแลในบางส่วนเท่านั้น  เป็นต้นว่า  เป็นผู้คิดคอนเซ็ป แต่ในส่วนอื่นๆใช้เอาซอสเข้ามาดูแลทั้งหมด ถ้าหากเป็นเช่นนั้นเราต้องอาศัย ผู้ที่มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างมากเพื่อที่จะควบคุมดูแลให้เอาซอสทำงานออกมาได้ตามที่เราต้องการถ้าหากได้ organizer ที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีความสามารถงานของเราอาจจะล้มได้ง่ายๆแต่ ถ้าหาก organizer ไหนดูแลงานด้วยตัวเองทั้งหมดทุกจุด เราก็สามารถวางใจในฝีมือการจัดงานได้  อย่างสบายใจ  พร้อมพูดคุยกับลูกค้าเป็นกิจจะลักษณะ…